МАГАЗИН БИЗНЕС-ПЛАНОВ

6.26. БІЗНЕС-ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЯ ВНЕСЕННЯ АМІАКУ В ГРУНД В ЯКОСТІ АЗОТНОГО ДОБРИВА

Бізнес проект передбачає розширення основних фондів діючого підприємства та збільшення об'ємів виконання робіт по внесенню аміаку в якості азотного добрива на замовлення сільськогосподарських підприємств України.

Готовий зразок Бізнес-план Внесення добрива аміаку в грунт можна купити всього за 200 грн

Підприємство по бізнес-плану спеціалізується на внесенні рідкого технічного (безводного скрапленого) аміаку (ГОСТ 6221-90) в грунт, у якості добрива в сільськогосподарський грунт.
Даний бізнес проект передбачає придбання необхідної кількості с/г техніки, вантажних автомобілів, агрегатів та посудин для транспортування та внесення безводного аміаку.

Проектні показники по Бізнес проекту "Організація внесення аміаку в якості добрива в грунт":
• Тривалість розглянутого проектного періоду - 10 років (120 міс)
• Сумарна потреба проекту в фінансах, в тому числі: - 5 200 000 EURO
- на покриття капітальних витрат - 5 167 220 EURO
- стартові обігові кошти - 32 780 EURO
• Фінансується за рахунок Інвестицій - 5 200 000 EURO
• Сумарний валовий дохід за проектний період (10 років) - 83 191 000 EURO
• Чистий грошовий потік по проекту - 7 455 503 EURO
• Чиста приведена вартість проекту (NPV) при ставці дисконтування 18,9 % - 940 227 EURO
• Внутрішня норма рентабельності проекту (IRR) - 25,11 %
• Термін окупності проекту (без врахування дисконтування грошових потоків - 81 міс
• Термін окупності проекту (з врахуванням дисконтування грошових потоків - 52 міс

Об'єм Бізнес-плана роздрібної торгівлі випічкою: Титул, Резюме, Текст (в форматі Word) та Розрахунки по проекту (в форматі Excel) 57 листів.
Язык Бизнес-плана - украинский. Стоимость перевода Бизнес проекта на русский язык составляет 200 грн (дополнительно к стоимости Бизнес-плана).
Также Вы можете заказать данный Бизнес-план на английском языке.

СКАЧАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН АММИАК В ГРУНТ АЗОТНОЕ УДОБРЕНИЕ - 200 грн


Выбрать ВАРИАНТ ОПЛАТЫ

НОВОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ

В тот момент, когда Вы задумали вложить деньги в новое дело или провести расширение (реконструкцию, техническое перевооружение) существующего бизнеса, а также получить кредит под строительство - Вы стали Инициатором инвестиционного проекта, для успешной реализации которого Вам придется предварительно разобраться в правилах его разработки, смоделировать планируемый бизнес и оценить его эффективность.

В мировой практике применяется несколько методик моделирования инвестиционных проектов и анализа эффективности капитальных затрат. На их основе разработано множество руководств по составлению бизнес-планов, опубликована масса статей и издано огромное количество книг. Кроме того, рынок программного обеспечения предложит Вам различные инструменты для финансово-экономического анализа инвестиционных проектов от несложных «считалок» до серьезных программных продуктов.